Parket en Geluid

    Wij onderscheiden twee soorten geluid:

  • Contactgeluid: geluiden die via de parketvloer worden overgedragen naar andere vertrekken.
  • Accoustisch geluid: het (loop geluid in het vertrek zelf.)

Een zwevende parketvloer ‘produceert’meer loopgeluid dan een parketvloer die vastligt. Door het grote oppervlak van parket in combinatie met de geringe dikte werkt de vloer als een soort klankbord, waardoor het (loop)geluid ‘versterkt’ wordt weergegeven. Maar juist omdat een zwevende vloer vrij ligt van de ondervloer zal hij datzelfde loopgeluid minder goed doorgeven aan onder- of naastliggende vertrekken, zeker wanneer er een extra geluidsisolerende onderlaag wordt toegepast.

Om die reden wordt in de regel voor zwevend parket gekozen bij toepassingen op verdiepingsvloeren en in appartementen, waarbij een geluidsisolerende tussenlaag wordt toegepast, welke is getest door TNO. Hierdoor kan een geluidsreductie bereikt worden van tien decibel. Traditioneel parket is vast verbonden met de ondervloer. De totale dikte van de massa (parket en betonvloer) komt hiermee al gauw op 15 รก 20 cm. Hoe meer massa, hoe meer het geluid geabsorbeerd wordt. Traditioneel parket, aangebracht op een betonnen ondervloer, is dan ook het stilste parket dat verkrijgbaar is.

Volledigheidshalve merken wij nog op dat bij deze vloeren het geluid sterker naar aangrenzende vertrekken wordt overgedragen dan bij zwevend parket. Ankerloze spouwmuren als afscheiding tussen woningen heffen dit bezwaar grotendeels op.